Voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

(Update januari 2022: deze regeling gold tot en met 2021)

Voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

U mag uw studiekosten en andere scholingsuitgaven onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U of uw fiscale partner maakt de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Worden de kosten voor uw studie betaald door uw ouders? Dan mag u deze kosten niet aftrekken. Uw ouders mogen deze kosten ook niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 250.

Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel, is maximaal € 15.000.