Voor 2020 staan er vier STIBIG nascholing activiteiten gepland. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel de huidige STIBIG studenten als de reeds afgestudeerden. De nascholingsbijeenkomsten zijn dan ook uitermate geschikt om je netwerk van IM zorgverleners te onderhouden dan wel uit te breiden.

Geplande Nascholingen 2020:

1. Zondag 2 februari 2020 (11.00 – 16.00)                                                        Masterclass “Visualisatie” door Karlien Bongers (€95,-).                                        Gedurende deze masterclass leer je visualisaties te geven, effectieve visualisaties te maken en word je bijgepraat over de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van visualisaties als therapeutische interventie.

2. Zondag 8 maart 2020 (11.00 – 16:00)                                                            Masterclass “Energetisch werken” door Erika Sarucco en Karlien Bongers (€120,-). Gedurende deze masterclass leer je de basisprincipes om zelf te kunnen werken met energie. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van deze modaliteit.

3. Zondag 19 april 2020 (11.00 – 16.00)                                                            Masterclass “Wetenschappelijk Onderzoek” door Fleur Kortekaas en Karlien Bongers (€120,-)                                                                                                                                  Met behulp van je eigen onderzoeksvragen worden je kennis en vaardigheden van zoeken naar wetenschappelijke onderbouwing opgefrist en uitgebreid.

Geïnteresseerd? Inschrijving is mogelijk via: info@stibig.nl. Vermeld in de e-mail voor welke nascholingsactiviteit je je inschrijft.  Betaling is mogelijk via NL16INGB0006788471 onder vermelding van “Stibig”.

*  Maximaal 20 deelnemers per dag, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling                                                                                                                                                  ** Bij minder dan twaalf inschrijving komt de masterclass te vervallen en wordt het eventueel betaalde cursus geretourneerd.